Handelsbetingelser

Disse Handelsbetingelser gælder for al handel på nielsen.discount (”Hjemmesiden”), og regulerer alle forhold mellem dig og os. Alle aftaler indgås på dansk.

Når du køber varer på Hjemmesiden, accepterer du at være bundet af disse Handelsbetingelser. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i Handelsbetingelserne og forstår alle detaljer, da de indeholder de vilkår, der gælder for dig som forbruger.

Har du spørgsmål til Handelsbetingelserne, er du altid velkommen til at kontakte os på mail: info@nielsen.discount
eller ring til en af vores butikker.

1. Om os

Nielsen’s Discount GmbH (”vi”, ”vores”, eller ”os”) er et selskab, der er registreret i Tyskland på adressen

Apenrader Str. 41-45
24939 Flensburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)461 500330
E-Mail: info@nielsen.discount

Registergericht: Niebüll
Registernummer: HRB1503NI

Geschäftsführer: Torsten Nielsen & Jan-Niko Kohlhoff

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE813244137

2. Indgåelse af købsaftale

Så snart du modtager en ordrebekræftelse fra os pr. e-mail, er en købsaftale indgået. Indtil du modtager din ordrebekræftelse, kan vi helt eller delvist annullere din ordre, f.eks. som følge af udsolgte varer. Hvis vi er nødt til at annullere din ordre, informerer vi dig selvfølgelig på e-mail eller telefon.

Kontroller din ordrebekræftelse

Du bedes kontrollere, at alle oplysningerne i din ordrebekræftelse er korrekte, og at de stemmer overens med din bestilling. Hvis du opdager fejl i din ordre, bedes du ringe eller skrive til kundeservice hurtigst muligt.

3. Betaling

Du betaler først ved afhentning i en af vores butikker. I vores butikker kan du betale med kort eller kontanter.

4. Priser & afgifter

Alle prisangivelser er inklusiv tysk moms og andre tyske afgifter.

Alle tilbudspriser er i forhold til normal-priser set i Danmark hos f.eks. Føtex, Kvickly, Superbest, nemlig.com, osuma.dk

Ved køb af varer fra Tyskland skal forbrugere i Danmark betale punktaftgifter. Det er dit eget ansvar som køber, at indberette dette til SKAT.

Du kan finde reglerne for indførsel af varer fra f.eks. Tyskland til Danmark her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oid=2234817&vId=0

Hvis der skulle opstå indførselsproblemer til Danmark/Sverige/Norge/Finland eller måtte du blive pålagt yderligere skatter og afgifter af det indførte, angår dette ikke nielsen.discount, og det vil sige, at ansvaret herfor alene bæres af dig som kunde.

5. Kvittering

Efter din bestilling får du tilsendt en elektronisk kvittering. Du kan altid se din kvittering på ”Min konto”, hvis du opretter en brugerkonto hos os.

6. Afhentning

nielsen.discount leverer ikke dine varer, og du kan derfor kun afhente varerne hos os. Sted og åbningstider for afhentning af dine varer finder du her: Afhentning og åbningstider

Ansvaret for varerne overgår til dig, så snart de er afhentet hos os. Fra det tidspunkt er vi ikke længere ansvarlige for varen og dens eventuelle beskadigelse eller undergang under transporten.

7. Bestilling til andre

Du må ikke bestille varer med henblik på videresalg, og alle køb du foretager skal være til personligt forbrug.

8. Pantfrie drikkevarer

Pantfrie drikkevarer må kun anvendes i privat sammenhæng, og du forpligter dig desuden til ikke at konsumere disse drikkevarer i Tyskland.

9. Eksporterklæring

Når du køber varer på nielsen.discount accepterer du samtidig med disse Handelsbetingelser denne eksporterklæring:

”Jeg erklærer, at jeg har fast bopæl i et skandinavisk land, og at jeg inden for 24 timer udfører varerne til et skandinavisk land. Jeg forpligter mig til ikke at konsumere pantfrie drikkevarer i Tyskland. Jeg er endvidere indforstået med at det indkøbte kun må anvendes i privat sammenhæng.”

10. Reklamationsret

Vores varer er nøje udvalgt og sorteret, for at du kan få de bedst tænkelige produkter.

Skulle du mod forventning modtage en vare, der ikke lever op til standard, bedes du snarest muligt og inden 3 dage fra modtagelsen af de leverede varer kontakte vores kundeservice via e-mail eller telefon. Du kan vælge, om du vil have pengene retur for den pågældende vare, eller om beløbet skal ind på din Nielsen Discount konto. nielsen.discount er berettiget til at kræve at få sendt varen retur.

Ovenstående gælder naturligvis også, hvis du oplever, at din ordre er mangelfuld på anden måde.

Ved dit køb finder købeloven anvendelse, og du har dermed 2 års reklamationsret for varer, som ikke er til husholdningens løbende forbrug. Reklamationsretten omfatter efter vores valg muligheden for at få varen repareret, ombyttet, få et afslag i prisen eller få pengene tilbage, såfremt der er tale om en berettiget reklamation. Der er ikke tale om en berettiget reklamation, hvis manglen ved varen er opstået som følge af slid, ælde, fejlagtig brug eller anden adfærd, der har forvoldt skade på varen. Du skal reklamere hurtigst muligt over defekte varer og senest 2 måneder efter, at du har opdaget fejl eller en mangel ved varen.

11. Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesfrist fra den dag, varerne er blevet afhentet hos os.

Du kan kun udøve din fortrydelsesret, hvis varerne i al væsentlighed er uændrede. Dette gælder ikke, hvis varerne er blevet beskadiget eller ændret på grund af en handling, der har været nødvendig for at undersøge varerne, eller på grund af en omstændighed, der ikke kan henføres til dig.

Bemærk venligst, at der ikke er fortrydelsesret på f.eks. mad, drikkevarer og andre lignende varer til husholdningen.

Hvis du ønsker at udnytte fortrydelsesretten, skal du meddele dette klart og utvetydigt til os inden udløbet af fortrydelsesfristen på e-mail, og varerne skal tilbageleveres til:

Nielsen’s Discount GmbH
Apenrader Str. 41-45
24939 Flensburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)461 500330
E-Mail: info@nielsen.discount

Registergericht: Niebüll
Registernummer: HRB1503NI

Geschäftsführer: Torsten Nielsen & Jan-Niko Kohlhoff

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE813244137

Du kan også benytte lovens standardfortrydelsesformular, men du behøver ikke, hvis du foretrækker at ringe eller skrive til os. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3

Som kunde sørger du selv for omkostninger forbundet med tilbagelevering. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Følger af fortrydelse

Såfremt fortrydelsesretten i henhold til denne aftale udnyttes, refunderer vi betalingen vedrørende den vare, som fortrydelsesretten omhandler uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra modtagelsen af din meddelelse om at udnytte fortrydelsesretten for den pågældende ordre. Tilbagebetaling foretages med samme betalingsmiddel, som blev benyttet ved ordreafgivelsen, medmindre du udtrykkeligt har accepteret eller anmodet om noget andet. Du pålægges ikke et gebyr i forbindelse med tilbagebetalingen.

Vi er berettiget til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller vi har modtaget dokumentation for, at varerne er returneret til os.

Du kan returnere varerne til os med post eller fragt, du skal selv betale for transportomkostningerne, og du har ansvaret for varen under forsendelsen.

Varerne skal returneres til os på vores lager (se adresse nedenfor under pkt. 13) uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har givet meddelelse om at udnytte din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af fortrydelsesfristen, men senest inden at varernes kvalitet eller holdbarhed er ændret.

Vi anbefaler, at du gemmer dokumentation for returnering af varerne.

Som udgangspunkt hæfter du for en mulig forringelse af varernes værdi, hvis forringelsen er forårsaget af håndtering af varerne, der var unødvendig for at bestemme varernes kvalitet, funktion, art og egenskaber. Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt den på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, og vi ikke kan sælge den igen, eller ikke kan sælge den til fuld pris igen, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage. Hvis varen ikke længere har en handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet.

12. Gældende lov

Alle retsforhold mellem parterne afgøres efter Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning, dog således at lovgivningen om internationalt køb af løsøre ikke finder anvendelse. For forbrugerne gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke ophæves ved ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

Hvis kunden optræder som handelsvirksomhed, en offentligretlig juridisk enhed eller en offentligretlig fond med hjemsted på Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgerens hjemsted det eneste kompetencested for alle tvister i forbindelse med denne aftale. Hvis kunden har sit vedtægtsmæssige hjemsted uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgerens forretningssted det eneste værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne aftale, hvis kontrakten eller kravene i henhold til aftalen kan henføres til kundens erhvervsmæssige eller kommercielle virksomhed. I ovennævnte tilfælde har sælger dog under alle omstændigheder ret til at klage til retten på Kundens hjemsted.

13. Oplysning om klagemuligheder

EU-Kommissionen udgør en platform for online tvistbilæggelse på internettet under følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform fungerer som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår som følge af onlinekøbs- eller serviceaftaler, hvor en forbruger er involveret.

Sælgeren er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved en forbrugervoldgiftskomité.

14. Kundeservice

Vores kundeservice kan kontaktes på følgende måder:
E-mail: info@nielsen.discount
Telefon: Ring til en af vores butikker.

15. Alkohol til personer kun over 18 år

Det er forbudt at sælge øl, vin, spiritus og øvrige drikkevarer med mere end 16,5% alkohol til personer under 18 år. Ved godkendelse af handelsbetingelserne bekræftes det, at man er over 18 år, såfremt man køber alkohol.

16. Fejl

Der tages forbehold for eventuelle fejl i tekster og priser.

17. Ændringer

nielsen.discount forbeholder sig ret til at ændre disse Handelsbetingelser uden forudgående varsel.