Handelsvillkor

Dessa villkor gäller för all handel på nielsen.discount (“webbplatsen”) och reglerar alla relationer mellan dig och oss. Alla avtal ingås på danska.

Genom att köpa varor på webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Det är viktigt att du bekantar dig med villkoren och förstår alla detaljer, eftersom de innehåller de villkor som gäller för dig som konsument.

Om du har några frågor om villkoren är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post: info@nielsen.discount
eller ring någon av våra butiker.

1. Om oss

Nielsen’s Discount GmbH (“vi”, “vår” eller “oss”) är ett företag som är registrerat i Tyskland på följande adress

Apenrader Str. 41-45
24939 Flensburg
Tyskland

Telefon: +49 (0)461 500330
E-post: info@nielsen.discount

Registreringsdomstol: Niebüll
Registernummer: HRB1503NI

Verkställande direktörer: Torsten Nielsen & Jan-Niko Kohlhoff

Momsregistreringsnummer: DE813244137

2. Ingående av köpeavtalet

Så snart du får en orderbekräftelse från oss via e-post, har ett köpeavtal ingåtts. Innan du har fått din orderbekräftelse kan vi annullera hela eller delar av din beställning, till exempel på grund av att det inte finns några varor i lager. Om vi måste avbryta din beställning kommer vi naturligtvis att informera dig via e-post eller telefon.

Kontrollera din orderbekräftelse

Kontrollera att all information i din orderbekräftelse är korrekt och att den stämmer överens med din beställning. Om du upptäcker några fel i din beställning ska du ringa eller skriva till kundtjänsten så snart som möjligt.

3. Betalning

Du betalar först när du hämtar den i en av våra butiker. I våra butiker kan du betala med kort eller kontanter.

4. Priser och skatter

Alla priser är inklusive tysk moms och andra tyska skatter.

Alla priser som erbjuds jämförs med de normala priserna i Danmark på t.ex. Føtex, Kvickly, Superbest, nemlig.com, osuma.dk.

Konsumenter i Danmark måste betala punktskatt när de köper varor från Tyskland. Det är ditt ansvar som köpare att rapportera detta till SKAT.

Du hittar reglerna för import av varor till exempel från följande länder Tyskland till Danmark här: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oid=2234817&vId=0

Om det skulle uppstå importproblem till Danmark/Sverige/Norge/Finland eller om du skulle bli föremål för ytterligare skatter och avgifter på de importerade varorna, berör detta inte nielsen.discount, vilket innebär att ansvaret för detta enbart ligger på dig som kund.

5. Kvitto

När du har gjort din beställning får du ett elektroniskt kvitto. Du kan alltid se ditt kvitto i “Mitt konto” om du skapar ett användarkonto hos oss.

6. Insamling

nielsen.discount levererar inte dina varor, så du kan bara hämta dem hos oss. Här hittar du platsen och öppettiderna för insamling av dina föremål: Hämtning och öppettider: hämtning och öppettider

Ansvaret för varorna övergår till dig så snart de har hämtats hos oss. Från och med då är vi inte längre ansvariga för varorna och eventuella skador eller förluster under transporten.

7. Order till andra

Du får inte beställa varor för återförsäljning och alla inköp du gör måste vara för personligt bruk.

8. drycker utan inlåning

Drycker som inte är avsedda för deponering får endast användas för privata ändamål och du förbinder dig att inte konsumera dessa drycker i Tyskland.

9. Exportdeklaration

När du köper varor på nielsen.discount accepterar du denna exportdeklaration tillsammans med dessa allmänna villkor:

“Jag förklarar att jag är fast bosatt i ett skandinaviskt land och att jag kommer att exportera varorna till ett skandinaviskt land inom 24 timmar. Jag förbinder mig att inte konsumera drycker som inte är avsedda för konsumtion i Tyskland. Jag är också medveten om att de köpta föremålen endast får användas i privata sammanhang.”

10. Rätt till klagomål

Våra produkter är noggrant utvalda och sorterade för att säkerställa att du får bästa möjliga produkter.

Om du mot förmodan skulle få en produkt som inte håller måttet, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post eller telefon så snart som möjligt och inom tre dagar efter att du har mottagit de levererade varorna. Du kan välja om du vill ha en återbetalning av varan i fråga eller om beloppet ska betalas in på ditt Nielsen Discount-konto. nielsen.discount har rätt att kräva att varan returneras.

Ovanstående gäller naturligtvis också om du upptäcker att din beställning är defekt på något annat sätt.

Ditt köp omfattas av lagen om försäljning av varor, som ger dig en tvåårig garanti för varor som inte är avsedda för löpande hushållsbruk. Rätten att klaga omfattar, enligt vårt val, möjligheten att få varorna reparerade, utbytta, en prisnedsättning eller återbetalning om klagomålet är berättigat. Reklamation är inte berättigad om felet i varan beror på slitage, ålder, felaktig användning eller annat beteende som har orsakat skada på varan. Du måste reklamera defekta varor så snart som möjligt och senast 2 månader efter att du upptäckt ett fel eller en defekt i varorna.

11. Rätt till uppsägning

Som konsument har du 14 dagars ångerrätt från och med den dag då varorna har hämtats hos oss.

Du kan endast utöva din ångerrätt om varorna är väsentligt oförändrade. Detta gäller inte om varorna har skadats eller ändrats på grund av en handling som är nödvändig för att undersöka varorna eller på grund av en omständighet som inte kan tillskrivas dig.

Observera att det inte finns någon ångerrätt för varor som mat, dryck och andra liknande hushållsartiklar.

Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela oss detta klart och tydligt före ångerfristens utgång via e-post och varorna måste returneras till följande adress

Nielsen’s Discount GmbH
Apenrader Str. 41-45
24939 Flensburg
Tyskland

Telefon: +49 (0)461 500330
E-post: info@nielsen.discount

Registreringsdomstol: Niebüll
Registernummer: HRB1503NI

Verkställande direktörer: Torsten Nielsen & Jan-Niko Kohlhoff

Momsregistreringsnummer: DE813244137

Du kan också använda det juridiska standardformuläret för uppsägning, men du behöver inte göra det om du föredrar att ringa eller skriva till oss. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3

Som kund är du ansvarig för de kostnader som är förknippade med returen. Vi tar inte emot paket som skickas mot kontant betalning.

Konsekvenser av uppsägning

Om ångerrätten enligt detta avtal utövas kommer vi att återbetala betalningen för de varor som omfattas av ångerrätten utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från mottagandet av ditt meddelande om att utöva ångerrätten för den berörda beställningen. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som användes vid beställningen, om du inte uttryckligen har godkänt eller begärt något annat. Du behöver inte betala någon avgift för återbetalningen.

Vi har rätt att hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills vi har fått bevis på att varorna har returnerats till oss.

Du kan returnera varorna till oss med post eller frakt, men du måste betala för transportkostnaderna och du ansvarar för varorna under transporten.

Varorna måste återlämnas till oss på vårt lager (se adress nedan under punkt 13) utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då du meddelade att du utnyttjar din ångerrätt. Tidsfristen är uppfylld om du returnerar varorna innan ångerfristen löper ut, men senast innan varornas kvalitet eller hållbarhet har förändrats.

Vi rekommenderar att du för ett protokoll över återlämnandet av varorna.

Som en allmän regel är du ansvarig för varje försämring av varornas värde om försämringen orsakas av hantering av varorna som var onödig för att fastställa varornas kvalitet, funktion, art och egenskaper. Du kan normalt undersöka varorna på samma sätt som du kan och får göra i en butik, men du får inte använda dem. Om du har använt den på ett sätt som inte är tillåtet eller möjligt i en butik och vi inte kan sälja den igen, eller inte kan sälja den till fullt pris igen, kan du förvänta dig att vi drar av värdeminskningen från det belopp du har rätt att få tillbaka. Om varorna inte längre har något kommersiellt värde återbetalar vi inte inköpspriset.

12. Tillämplig lag

Alla rättsliga förbindelser mellan parterna ska regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lag, med undantag för lagen om internationell försäljning av lös egendom. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det skydd som ges inte upphävs av tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

Om kunden agerar som ett handelsföretag, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig stiftelse med sitt säte inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium, ska säljarens säte vara den enda jurisdiktionen för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal. Om kunden har sitt säte utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium, ska säljarens säte vara den enda behörighetsorten för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal, om avtalet eller anspråken enligt avtalet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. I ovanstående fall har säljaren dock i alla fall rätt att överklaga till domstolen på kundens hemort.

13. Information om rättsmedel

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Plattformen fungerar som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med onlineförsäljning eller tjänsteavtal som berör en konsument.

Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

14. kundservice

Du kan kontakta vår kundtjänst på följande sätt:
E-post: info@nielsen.discount
Telefon: Ring till en av våra butiker.

15. Alkohol för personer under 18 år.

Det är förbjudet att sälja öl, vin, sprit och andra drycker som innehåller mer än 16,5 % alkohol till personer under 18 år. Genom att acceptera villkoren bekräftar du att du är över 18 år om du köper alkohol.

16. fel

Vi förbehåller oss rätten att göra fel i texter och priser.

17. ändringar

nielsen.discount förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande.