Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy hos Nielsen’s Discount GmbH

Vi samlar endast in personuppgifter om de är relevanta för oss och vi samlar endast in personuppgifter om de är relevanta för din verksamhet hos Nielsen’s Discount GmbH.

När vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta rättsliga bestämmelser.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som vi är skyldiga att göra det enligt lag eller så länge som de är relevanta för det syfte för vilket de samlades in.

Information som vi samlar in

Om du vill köpa och ta emot en produkt eller tjänst från oss behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna genomföra transaktionen och tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi kan använda cookies för att hålla reda på innehållet i din varukorg när du använder vår webbshop.

Vi kan samla in information som namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från postadressen), telefonnummer och betalningsuppgifter.

Nielsen’s Discount GmbH samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

– Besök vår webbplats

– Att göra ett köp av våra produkter

– Skapa ett konto

– Prenumerera på vårt nyhetsbrev

– Skicka oss frågor, klagomål eller feedback

Den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.nielsen.discount är

Nielsen’s Discount GmbH
Apenrader Str. 41-45
24939 Flensburg
Tyskland

Telefon: +49 (0)461 500330
E-post: info@nielsen.discount

Registreringsdomstol: Niebüll
Registernummer: HRB1503NI

Verkställande direktörer: Torsten Nielsen & Jan-Niko Kohlhoff

Momsregistreringsnummer: DE813244137

Rättslig grund och syfte med behandlingen

Vi samlar in dina allmänna kontaktuppgifter, t.ex. namn och adress, för att kunna leverera den produkt eller tjänst som du har köpt av oss. Vi samlar in din e-postadress för att skicka dig en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse.

När du betalar för din produkt eller tjänst samlar vi in ditt namn, dina kortuppgifter och din IP-adress. Den information som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och lagras endast för att betala betalningen och fullgöra det ingångna avtalet. När du gör betalningar kommer vissa av dina uppgifter att skickas till PayPal eller banköverföring, inklusive information som är nödvändig för att slutföra eller stödja betalningen, t.ex. det totala inköpsbeloppet och faktureringsinformation.

Om du har gett oss ditt samtycke under registreringsprocessen eller på vår webbplats kommer vi att använda din e-postadress för att skicka dig ett nyhetsbrev. Du kan när som helst anmäla dig till och avregistrera dig från nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller också en länk för avregistrering. Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du inte vill lämna de personuppgifter som krävs för att slutföra ett köp av en produkt kommer du tyvärr inte att kunna köpa produkter från oss på vår webbplats.

Dina uppgifter (utom din e-postadress, om du har samtyckt till att den behandlas för att få erbjudanden) raderas fem år efter att du har fått din produkt eller tjänst.

Andra mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och vi överför inte dina personuppgifter till tredje land.

Vi har vår webbplats på One.com och ett betalningssystem via PayPal, banköverföring, som fungerar som vårt databehandlare. Alla personuppgifter som du lämnar på vår webbplats lagras i One.coms datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter endast på våra instruktioner och i enlighet med de rättsliga kraven för personuppgiftsbiträden.

Vi har databehandlingsavtal med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer gällande regler för skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter som vi måste se till att du alltid uppfyller. Du har rätt att be oss om följande:
– Att få tillgång till och korrigera/ändra dina personuppgifter.
– För att få personuppgifter raderade

Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en begäran till vår e-postadress info@nielsen.online.